Kira Bedelinin Tespiti Davası

kira tespit davası

Kira Bedelinin Tespiti Davası (Kira Tespit Davası)

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava sadece konut ve çatılı işyeri kiraları için açılabilir. Bu dava taraflar arasında geçerli bir kira sözleşmesi varsa ve sözleşme devam ettiği sürece her zaman açılabilir. Davayı açmada hukuki yarar bulunması şartı sözleşme süresinin beş yılın altında olduğu durumlar için geçerlidir. Beş yılın üzerindeki kira sözleşmeleri için hukuki yarar şartı aranmamaktadır. Beş yılın altında kalan kira sözleşmeleri için açılmış olan davada hukuki bir yarar yoksa dava mahkemece reddedilecektir.

Kira tespit davasında harca esas değer talep edilen kira bedeli ile mevcut kira bedeli arasındaki aylık kira farkı üzerinden hesaplanır.

Kira bedelinin tespiti davası açılacağı zaman kesin bir bedel talep edilmelidir. Kira tespit davalarında ıslah yoluyla talep miktarı artırılamaz. Bu nedenle, dava açılmadan önce emsal kira bedellerinin araştırılması gerekmektedir.

Geçmiş yıllara dönük olarak kira tespit davası açılamaz. Türk Borçlar Kanunu 345. maddesi uyarınca, yeni kira döneminin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte dava açılması ya da kira bedelinin artırılacağına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması veya sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunması durumlarında yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

Kira bedelinin tespiti davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleri, yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Kira tespit davaları ile ilgili diğer tüm sorularınız için tarafıma 0216 305 45 12 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Kira tespit davası avukatına ihtiyacınız olduğunda randevu alarak, Bağlarbaşı Mahallesi, Bağdat Caddesi, Nevzatbey İş Merkezi. No: 368 Kat: 4 Daire: 115 Maltepe İstanbul adresindeki ofisime gelebilirsiniz. Ofisime ulaşmak için bu linkten faydalanabilirsiniz.