Nafaka Davası

nafaka davası avukatı

Nafaka Davaları – Nafaka Davası Avukatı

Türk Medeni Kanununa göre; iştirak, yoksulluk, tedbir ve yardım nafakası olmak üzere dört çeşit nafaka vardır.

Tedbir Nafakası:

İki şekilde talep edilebilir. Boşanma davası açmadan, ayrı yaşamaya hakkı olan eş diğer eşten hem kendisi hem de varsa çocukları için tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Bu durumda nafakaya hükmedilebilmesi için eşin ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmesi gerekir.
Boşanma davası ile birlikte, boşanma veya ayrılık kararı kesinleşinceye kadar yine hem eş için hem de varsa çocuk için tedbir nafakası talep edilebilir. Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır. Tedbir nafakası Boşanma davası tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere hükmedilir.Tedbir nafakasını boşanma davası ile birlikte ya da yargılamanın her aşamasında eş kendisi ve çocukları için talep edebilir. Bu durumda eş, ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmek zorunda değildir. Çünkü boşanma davasının varlığı eşlerin ayrı yaşamakta haklı olduğunu gösterir.

Yoksulluk Nafakası:

Boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olan eşe ödenen nafakadır. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir (TMK madde 175).  Yoksulluk nafakası, kusursuz ya da diğer eşe göre daha az kusurlu olan eş lehine hükmedilir. Mahkemece yoksulluk nafakasına resen hükmedilmez, mutlaka açık bir talep gereklidir. Yazılı ya da tutanağa geçirilmek sureti ile sözlü talep edilebilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir.

Yoksulluk nafakası hangi durumlarda istenir?

TMK madde 175/1 uyarınca, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Yoksulluk nafakası ne zaman talep edilir?

Yoksulluk nafakası, boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi boşanma davası kesinleştikten sonra ayrı bir dava ile de istenebilir. Bu durumda boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde yoksulluk nafakası davasının açılması gerekir.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Veya Azaltılması:

Mahkeme tarafından boşanma ile yoksulluğa düşecek eş lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılması için belirli şartların varlığı gerekmektedir. Türk Medeni Kanununun 176. maddesi uyarınca yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi ya da nafaka alacaklısı ve nafaka yükümlüsünün birinin ölümü halinde kendiliğinden sona erecektir. Yoksulluğun sona ermesi, nafaka alacaklısının evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması ve haysiyetsiz hayat sürmesi hallerinde de mahkemeden nafakanın kaldırılması talep edilebilecektir.

Nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunda öncesine nazaran olumsuz değişiklikler meydana gelmişse mahkemeden nafakanın bir miktar azaltılması da talep edilebilir.

Yoksulluk nafakasının kaldırılması veya azaltılması davasında görevli ve yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesidir.

İştirak Nafakası:

Çocuğun bakım ve eğitim masraflarına katılımını sağlamak için kendisine verilmeyen eş aleyhine hükmedilen nafakadır. İştirak nafakasında tarafların kusuru aranmaz, velayet kendisinde olan anne veya baba diğer taraftan iştirak nafakası talebinde bulunabilir. Hakim talep olmasa bile iştirak nafakasına resen karar verebilir.Ancak talep edilmesi halindehâkim taleple bağlı olup talep edilen miktarın üstünde nafakaya hükmedemez.İştirak nafakası, boşanma davasında boşanma ile birlikte talep edilebileceği gibi boşanmadan sonra ayrı bir dava ile de talep edilebilir.  İştirak nafakası boşanmaya bağlı bir alacak hakkı olduğundan boşanma ilamının kesinleştiği tarihte başlayıp çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.

Boşanma davasından sonra ayrı bir dava ile iştirak nafakası talep edilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında reşit olmayan müşterek çocuk için iştirak nafakası talep edilmediyse velayet kendisine verilen eş boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ayrıca bir nafaka davası açarak diğer eşten çocuk için iştirak nafakası isteyebilir.

Yardım Nafakası:

Türk Medeni Kanunu‘nun 364. maddesine göre, herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Yardım nafakası talep edilebilmesi için nafaka talep edenin yoksulluğa düşmüş olması, nafaka yükümlüsünün de ödeme gücünün bulunması gerekir. Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır. Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir.

Nafaka davalarında görevli ve yetkili mahkeme neresidir?

Nafaka davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerde, Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır. Yetkili mahkeme ise, nafaka alacaklısının ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesidir.
Nafaka davaları ile ilgili diğer tüm sorularınız için tarafıma 0216 305 45 12 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Nafaka davası avukatına ihtiyacınız olduğunda randevu alarak, Bağlarbaşı Mahallesi, Bağdat Caddesi, Nevzatbey İş Merkezi. No: 368 Kat: 4 Daire: 115 Maltepe İstanbul adresindeki ofisime gelebilirsiniz. Ofisime ulaşmak için bu linkten faydalanabilirsiniz.