Boşanma Davası

boşanma avukatı maltepe

Boşanma Davaları – Boşanma Avukatı  Anlaşmalı Boşanma Davası Eşlerin boşanmanın parasal ve çocukların durumuna ilişkin her konuda anlaşmaya vararak boşanmalarıdır. Anlaşmalı boşanma davasının şartları Türk Medeni Kanunu’ nun 166. Maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir.   İlk şart; tarafların en az bir yıldır evli olmalarıdır. Evlilik bir yıldan daha az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları olanaksızıdır. Taraflar […]

Nafaka Davası

nafaka davası avukatı

Nafaka Davaları – Nafaka Davası Avukatı Türk Medeni Kanununa göre; iştirak, yoksulluk, tedbir ve yardım nafakası olmak üzere dört çeşit nafaka vardır.   Tedbir Nafakası: İki şekilde talep edilebilir. Boşanma davası açmadan, ayrı yaşamaya hakkı olan eş diğer eşten hem kendisi hem de varsa çocukları için tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Bu durumda nafakaya hükmedilebilmesi için […]

Kira Bedelinin Tespiti Davası

kira tespit davası

Kira Bedelinin Tespiti Davası (Kira Tespit Davası) Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava sadece konut ve çatılı işyeri kiraları için açılabilir. Bu dava taraflar arasında geçerli bir kira sözleşmesi varsa ve sözleşme devam ettiği sürece her zaman açılabilir. Davayı açmada hukuki yarar bulunması şartı sözleşme süresinin beş yılın altında olduğu durumlar için geçerlidir. Beş yılın üzerindeki […]

Tahliye Davası

tahliye davası avukatı maltepe

Tahliye Davaları On Yıllık Kiracının Tahliyesi Kiraya veren tarafından on yıllık uzama süresinin dolduğu gerekçesiyle kira sözleşmesi sona erdirilmek isteniliyorsa on yıllık uzama süresini izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya mutlaka ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, gönderilen ihtarnamenin kiracıya en az üç ay önce tebliğ edilmiş olmasıdır. […]

Velayet Davası

velayet davası avukatı maltepe

Velayet Davası Velayet, kural olarak ergin olmayan çocukların, istisnai hallerde kısıtlı ergin çocukların bakım ve korunmalarının sağlanması için onların şahsı ve malları üzerinde ana babanın sahip oldukları görev, yetki ve hakların tümüdür. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş ise hakim velayeti eşlerden birine verebilir.   Boşanma davası […]

Tanıma Tenfiz

tanıma tenfiz davası

Tanıma Tenfiz Davası Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 5718 sayılı yasanın 50. Maddesine göre yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi, yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin verdiği kararların ülkemizde tenfiz edilebilmesi olanağının yanı sıra, yabancı mahkeme ilamının tenfizine […]