Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davası
Eşlerin boşanmanın parasal ve çocukların durumuna ilişkin her konuda anlaşmaya vararak boşanmalarıdır. Anlaşmalı boşanma davasının şartları Türk Medeni Kanunu’ nun 166. Maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir.

İlk şart; tarafların en az bir yıldır evli olmalarıdır. Evlilik bir yıldan daha az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları olanaksızıdır. Taraflar bu durumda varsa diğer boşanma sebeplerine dayanarak dayanarak boşanma davası açabilirler. devamı…

Tanıma-Tenfiz Davaları

5718 sayılı yasanın  50. Maddesine göre yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi, yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin verdiği kararların ülkemizde tenfiz edilebilmesi olanağının yanı sıra, yabancı mahkeme ilamının tenfizine gerek olmaksızın tanınması da mümkündür. Bazı hallerde tenfize gerek olmamakla birlikte,  o yabancı ülke ilamının Türkiye’de kesin hüküm, kesin delil olarak kullanılması veya yabancı ülke ilamıyla Türkiye’de idari bir işlem yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. devamı…

Velayet Davaları

Velayet, kural olarak ergin olmayan çocukların, istisnai hallerde kısıtlı ergin çocukların bakım ve korunmalarının sağlanması için onların şahsı ve malları üzerinde ana babanın sahip oldukları görev, yetki ve hakların tümüdür. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş ise hakim velayeti eşlerden birine verebilir. devamı…

Nafaka Davaları

Türk Medeni Kanununa göre; iştirak, yoksulluk, tedbir ve yardım nafakası olmak üzere dört çeşit nafaka vardır.

*Tedbir Nafakası: İki şekilde talep edilebilir. Boşanma davası açmadan, ayrı yaşamaya hakkı olan eş diğer eşten hem kendisi hem de varsa çocukları için tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Bu durumda nafakaya hükmedilebilmesi için eşin ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmesi gerekir. devamı…


Kamulaştırma ( İstimlak ) Davaları


Online Sözleşmeler

 

İş Davaları


Tüketici Davaları

 

Çalışma Alanlarımız

 • Aile Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • İcra Ve İflas Hukuku
 • Taşınmaz Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Tüketici Hukuku