tahliye davası avukatı

Tahliye Davası

tahliye davası avukatı maltepe

Tahliye Davaları On Yıllık Kiracının Tahliyesi Kiraya veren tarafından on yıllık uzama süresinin dolduğu gerekçesiyle kira sözleşmesi sona erdirilmek isteniliyorsa on yıllık uzama süresini izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya mutlaka ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, gönderilen ihtarnamenin kiracıya en az üç ay önce tebliğ edilmiş olmasıdır. […]